Posted by: Hazizie Sulkafle | Jun 10, 2013

Sejarah – Satu Mentaliti yang perlu diubah (Siri 3)

Bagaimanakah membaca sejarah?

Berdasarkan pemerhatian saya, antara perkara yang penting sama ada dalam membaca, mempelajari dan mengkaji sejarah adalah cara untuk membaca sumber-sumber sejarah itu sendiri. Pada masa yang sama, aspek inilah; yang mana kurang difahami atau kurang diberi perhatian terutama oleh pembaca umum telah menyebabkan timbulnya kekeliruan atau ketidakpercayaan terhadap sejarah – yang akhirnya umum menganggap sejarah itu tidak tepat, berat sebelah, dan tidak boleh dipercayai.

Jadi, sebagai pembaca umum, bagaimanakah cara yang sebetulnya untuk membaca sejarah? E.H. Carr menyatakan “to study history, we need to study the historians first”. Oleh itu, sebelum kita membaca sesuatu sumber atau buku sejarah, kita perlu mengenali penulisnya dahulu secara ringkas. Siapakah beliau – termasuk persoalan latar belakang pendidikan dan kerjaya beliau, untuk siapa beliau menulis, bila beliau menulis dan berdasarkan objektif atau rangka kajian apa beliau menulis.

Cara penulisan dan analisis setiap penulis bergantung kepada latar belakang pendidikan dan kerjaya beliau. Penulis yang mendapat pendidikan di negara-negara Barat; sebagai contoh mempunyai cara penulisan dan pandangan yang berbeza dengan penulis yang menerima pendidikan di negara-negara Timur. Hal ini kerana sejarah sendiri mempunyai beberapa aliran yang berbeza dalam membuat kajian dan analisis. Penulis bebas berbeza dengan penulis yang terikat dengan sesuatu institusi atau organisasi.

Jangka masa bila sejarah itu ditulis juga mempengaruhi penulis. Gaya penulisan penulis abad ke-9 berbeza dengan penulis abad ke-15, dengan penulis abad ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh suasana masharakat ketika itu. Penulisan sejarah sebelum arus humanisme menguasai pemikiran dunia berbeza dengan penulisan sejarah selepasnya. Ketika pemerintahan beraja dianggap sebagai satu entiti politik yang ideal, sudah tentu penulisan sejarah akan terfokus kepada apa yang berlaku dalam kehidupan seharian golongan istana; isu-isu yang berlaku, urusan diplomatik yang berlangsung dan peristiwa-peristiwa yang memberi kesan kepada perjalanan negara yang berlaku disekitar kehidupan istana.

Menjelang arus humanisme menguasai pemikiran dunia; terutama selepas berlakunya Revolusi Perancis, perhatian lebih diberikan kepada kehidupan masharakat umum berbanding kehidupan golongan istana atau aristrokrat. Penulisan sejarah lebih menjurus kepada corak kehidupan masharakat umum – budaya mereka, cara pemikiran mereka, evolusi dan perkembangan ekonomi dan sosial mereka. Jadi, bolehkah kita mengatakan bahawa penulis yang terkemudian lebih objektif dan lebih baik daripada penulis yang terdahulu? Sudah semestinya tidak semestinya dan perbandingan ini adalah atas satu skala yang tidak seimbang.

Untuk siapa seseorang penulis menulis sejarah dan adakah beliau penulis yang bebas atau terikat juga mempengaruhi cara penulisan beliau. Sudah tentu penulis bebas lebih lantang dan bebas dalam menyatakan analisis yang dibuat oleh beliau berbanding penulis yang terikat dengan sesuatu organisasi atau institusi kerana mereka terikat dengan matlamat dan polisi organisasi tersebut. Tetapi perbezaan ini masih tidak dapat dijadikan sebagai satu kata pemutus dalam menilai kredibiliti penulis. Kadang kala penulis yang terikat lebih baik berbanding dengan penulis yang bebas – kerana mereka mempunyai satu garis panduan, rangka kerja dan cara penilaian yang lebih terkawal. Penulis bebas pula, dek kerana kebebasan yang ada mungkin kadang kala akan mengatakan pendapat beliau dengan sesuka hati.

Jadi, jika aspek-aspek yang disebut di atas bukanlah satu kata garis pemisah untuk memilih penulis, apakah tujuannya? Tujuan kita mengenali penulis terlebih dahulu adalah agar ketika dalam proses pembacaan, kita dapat mengetahui dan memahami mengapa beliau mengatakan perkara itu sedemikian rupa. Mengapa beliau membuat kesimpulan tersebut, mengapa analisis beliau adalah seperti itu, dan mengapa beliau telalu menekan aspek-aspek tertentu.

Melalui pemahaman ini, maka kita dapat menilai kredibiliti beliau, menilai kekuatan hujah-hujah beliau, menilai kesesuaian pendapat beliau dengan keadaan semasa dan akhirnya membuat kesimpulan kita sendiri. Sebenarnya, tugas utama penulis sejarah bukanlah untuk menghukum atau memberi kata putus atas sesuatu perkara, tetapi untuk menyatakan fakta-fakta yang ada, mengetengahkan perbincangan-perbincangan yang ada yang memberi pendapat beliau sendiri yang akhirnya tetap bergantung kepada pembaca untuk menilainya sendiri. Pembaca juga tidak semestinya perlu terikat dengan pendapat seseorang penulis. Pembaca mempunyai hak untuk menilai, menerima dan menolaknya.

Antara isu lain juga mengenai penulis adalah siapa penulis itu – Muslim atau bukan? Orientalist atau bukan? Bagi saya, dua perkara ini juga bukanlah satu garis pemisah yang muktamad dalam menerima atau menolak analisis, penulisan dan pandangan seseorang itu. Tidak semestinya penulis sejarah Muslim lebih objektif dan telus berbanding penulis bukan Muslim. Begitu juga dengan para orientalist. Namun begitu, saya masih berpegang bahawa kita perlu mengutamakan penulis Muslim.

Tidak dinafikan ramai orientalist dan penulis bukan Muslim yang berat sebelah dan kredibilitinya tidak boleh dipercayai. Tetapi, tidak semuanya begitu. Masih ada penulis bukan Muslim dan orientalist yang boleh dipegang pendapat dan analisisnya. Hal ini kerana tidak dapat tidak, kita terpaksa menerima realiti bahawa mereka mempunyai satu rangka dan etika kerja yang baik; yang mana jika mereka ikuti dengan betul, tidak mustahil mereka mampu menghasilkan satu penulisan yang baik. Malahan, jika kita mampu mengikut rangka dan etika kerja mereka, saya pasti kita dapat menghasilkan sesuatu yang sebaik atau lebih baik daripada mereka. Namun begitu, saya masih berpendapat untuk langkah keselamatan dan bagi mengelakkan kesan negatif, karya-karya mereka ini tidak patut digalakkan untuk dibaca oleh pembaca umum yang tidak mempunyai asas yang mencukupi.

Secara amnya, ianya bergantung kepada usaha kita sendiri dalam membaca hasil tulisan mereka. Kita mestilah bijak menilai dan tidak menerima bulat-bulat pandangan mereka. Ketika inilah, pentingnya untuk kita mengenali siapa penulis tersebut. Sebagai contoh, saya telah membaca antaranya The Prophet and the Age of the Caliphate karya Hugh Kennedy dan The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (volume I) karya Marshall G.S. Hodgson, History of the Arabs karya Philip K. Hitti dan The History of the Arab Peoples karya Albert Hourani. Bagi saya, sebahagian daripada analisis dan pendapat mereka boleh diterima dan baik; walaupun tidak dinafikan tetap wujud beberapa analisis dan kenyataan yang tidak boleh diterima atau kurang tepat (berdasarkan kapasiti saya). Sebab itulah akhirnya, saya katakan tetap bergantung kepada pembaca untuk menilainya.

Namun begitu, mengenali penulis sejarah bukanlah satu-satunya cara untuk membaca sejarah. Bagi saya, masih terdapat dua lagi elemen yang perlu dalam membaca sejarah. Satu, persediaan pembaca itu sendiri dalam melengkapi diri mereka dengan fakta-fakta asas sejarah dan kedua, kepekaan pembaca dalam menilai pendapat dan pandangan penulis sejarah. Jika ketiga-tiga elemen ini dapat digabungkan ketika membaca sejarah, sudah tentu kita dapat memahami dan menilai sejarah dan penulisnya dengan lebih baik.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: