Koleksi Kepustakaan

No.

Tajuk

1

Agama dan Politik :

Wawasan Ideal dan Menyanggah Pemikiran Sekular-Liberal

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

2

Turki Negara Dua Wajah :

 Pengkhianatan Ataturk Terhadap Dunia Islam

Dr.Abdullah Azzam

3

Qur’anic Studies : An Introduction

Dr.Israr Ahmad Khan

4

Jatuhnya Sebuah Tamadun

Mohamad Nurhakim

5

Islam and Western Society

Maryam Jameelah

6

The Bible,The Qur’an and Science

Maurice Bucaille

7

Kebangkitan Islam : Di Antara Perselisihan Yang dibenarkan dan

Perpecahan yang Dicela

Dr. Yusuf Al-Qardhawi

8

Nyanyian dan Muzik Menurut Perspektif Qur’an dan Sunnah

Dr. Yusuf Al-Qardhawi

9

Muhammad In World Scriptures :

The Parsi,Hindu & Buddhist Scriptires( Volume 1)

Maulana Abdul Haq Vidyarthi

10

Muhammad In World Scriptures :

The Bible( Volume 2)

Reverend David Benjamin Keldani(‘Abdul Ahad Dawud)

11

The Story of The Qur’an : In History and Place In Muslim Life

Ingrid Mattson

12

Mukadimah

Ibn Khaldun

13

Creative Thinking : An Islamic Perspective (Second Edition)

Jamal Badi & Mustapha Tajdin

14

Hikayat Amir Hamzah (Edisi Kedua)

A.Samad Ahmad

15

Penguasa(The Prince)

Niccolò Machiavelli

16

Ummah the Muslim Nation

Dr.Muhammad Abd. Rauf

17

Mein Kampf

Adolf Hitler

18

Sulalat al-Salatin ya’ni Perteturun Segala Raja-Raja

(Sejarah Melayu)

Tun Seri Lanang;Dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh

19

Mitos Peribumi Malas

Syed Hussein Alatas

20

Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara;

Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam

Abdul Rahman Abdullah

21

Islamic Law An Introduction

Mohamad Akram Laldin

22

Osmanli History 1289-1922 (Based on Osmanli sources)

Mehmet Maksudoglu

23

The Evolution of Fiqh

Dr.Abu Ameenah Bilal Philips

24

Healing With the Medicine of the Prophet s.a.w.

Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah

25

The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History

(Revised and Updated)

Michael H. Hart

26

Introduction to The Sciences of Hadith

Ismail Abdullah & Shayuthy Abdul Manas

27

Studies in Early Hadith Literature

Dr.Muhammad Mustafa A’zami

28

Studies in Hadith Methodology and Literature

Dr.Muhammad Mustafa A’zami

29

13 Mei Sebelum dan Selepas

Tunku Abdul Rahman

30

Pengembaraan Ibn Battuta Musafir Islam

Ross E.Dunn

31

Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam;Syed M.Naquib Al-Attas;

Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi

Prof.Dr.Wan Mohd Nor Wan Daud

32

Studi Ilmu-Ilmu Quran (Mabahith fil Ulumil Quran)

Manna Khalil al-Qattan

33

Sejarah Umat Islam

Prof.Dr.Hamka

34

Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Zaman

Syeikh Muhammad Sa’id Mursi

35

Fiqhus Sirah

Imam Muhammad Al-Ghazali

36

Tarbiyah Dari Zero ke Hero

Azizee Hasan

37

Islam dan Sekularisme

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

38

A-Z Guide To The Ahadith

Mokhtar Stork

39

Rangkaian Sastera Sufi

Baharudin Ahmad

40

Kesalahan-Kesalahan Terhadap Fakta-Fakta Sejarah

yang Perlu Diperbetulkan Semula

Prof.Dr.Ibrahim Ali Sya’wat

41

Dalam Dekapan Ukhuwah

Salim A.Fillah

42

Al-Ahkam As-Sulthaniyyah

Imam Al-Mawardi

43

Langkah Bermula (al-Munthalaq)

Muhammad Ahmad ar-Rashid

44

Religious Pluralism in Democratic Societies

K.S Nathan (Editor)

45

Darwin’s Origin of Species A Biography

Janet Browne

46

Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi

Sukran Vahide

47

Sword of Allah Khalid bin Al-Waleed

A.I.Akram

48

Ibn Khaldun And Muslim Historiography

Ahmed Ibrahim Abushouk (Editor)

49

Faktor Kebangkitan & Sebab Kejatuhan Empayar Uthmaniah

Dr.Ali Muhammad As-Solabi

50

Wajah Politik Muawiyah bin Abi Sufian

Hepi Andi Bastoni

51

Isra’ dan Mi’raj

Jalaluddin Al-Suyuthi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani

52

Aku dan Al Ikhwan Al Muslimin

Prof.Dr.Yusuf Al Qardhawi

53

A Concise History of Islam Essay on

The Religio-Political History of Islam

Dr.Hasanuddin Ahmed

54

Decisive Moments In The History of Islam

M.A Enan

55

Saladin And The Fall of The Kingdom of Jerusalem

Stanley Lane-Poole

56

Armada Laut Umayyah

Sahrulazmi Sidek

57

Filsafat Sejarah Ibn Khaldun

Dr.Zainab al-Khudhairi

58

Kerugian Apa Yang Dideritai Dunia Akibat

Kemerosotan Kaum Muslimin

Abul Hasan Ali Al Hasani Al Nadwi

59

Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

60

Khilafah dan Kerajaan:

Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemerintahan Islam

Syed Abul Ala Maududi

61

A Philosophical Interpretation of History

Abdul Hameed Siddiqui

62

Jahiliyah Abad Dua Puluh

Muhammad Quthb

63

The Correct Date of the Terengganu Inscription

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

64

Comments on the Re-Examination of Al-Raniri’s Hujjatul-Siddiq :

 A Refutation

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

65

Ibn Khaldun’s Legacy and Its Significance

Osman Bakar & Baharudin Ahmad (Editor)

66

Contemporary Islamic Political Thought ;

A Study of Eleven Islamic Thinkers

Zeenath Kausar (Editor)

67

Islamic Jurisprudence

Imran Ahsan Khan Nyazee

68

The Pious Caliphs

Majid Ali Khan

69

Arab Historians of the Crusades

Francesco Gabrieli

70

Pemikiran Islam Liberal;Pembahasan Isu-Isu Sentral

Ugi Suharto

71

A History of Malaysia

Barbara Watson Andaya & Leonard Y. Andaya

72

Sirah Nabawiyah (Fiqh Sirah)

Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy

73

Ancient Civilizations

Chistopher Scarre & Brian M. Fagan

74

Development of Usul al Fiqh

Muhammad Yusuf Faruqi

75

Kesultanan Melayu Melaka

Muhammad Yusoff Hashim

76

A History of Egypt in the Middles Ages

Stanley Lane-Poole

77

The Sealed Nectar

Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri

78

Selat Melaka di Persimpangan Asia;

Artikel Pilihan Daripada Majalah Archipel

Daniel Perret (Editor)

79

Tradition, Modernity and Islam:Revisiting History Across the Regions

in the 19th & 20th Century

A. Rahman Tang Abdullah (Editor)

80

Introduction to Political Science

Abdul Rashid Moten & Syed Serajul Islam

81

Lessons of the Crusades and the Mongol Hordes;

Salahuddin al-Ayyubi and his Successors

Syed Abul Hasan Ali Nadwi

82

The Quran, Orientalism and the Encyclopaedia of the Quran

Muzaffar Iqbal

83

Civilization of Faith:A Journey Through Islamic History

Dr. Mustafa as-Sibaa’ie

84

The Ottoman Centuries:The Rise and Fall of the Turkish Empire

Lord Kinross

85

Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz

Dr. Ali Muhammad Muhammad Al-Shallabi

86

Dhuha Al-Islam Jilid 1-3

Dr. Ahmad Amin

87

Agama dan Ideologi (Al-Milal wa Al-Nihal)

Imam Shahrastani

88

Agama dan Sains Moden

Baharudin Ahmad (Editor)

89

Doktor Umum:Memoir Tun Dr Mahathir Mohamad

Tun Dr. Mahathir Mohamad

90

Mari Kenali Mu’awiyah bin Abu Sufyan

Sahrulazmi Sidek

91

History of the Arabs

Philip K. Hitti

92

Ahlul-Bait (Keluarga) Rasulullah s.a.w & Kesultanan Melayu

(Tun) Suzana (Tun) Hj Othman & Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad

93

Sirah Nabawiyah:Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah saw

Ibnu Hisyam

94

Ensiklopedia Sejarah Islam

Dr. Ahmad Syalabi

95

Umpama Sebuah Bahtera:Kajian Naskhah Melayu Sejarah

 Kesultanan Negeri Perak

Dr. Jelani Harun

96

Rihlah Ibnu Bathuthah:Memoar Perjalanan Keliling Dunia

di Abad Pertengahan

Ibnu Bathuthah

97

Sistem Politik Islam:Menurut Pandangan al-Quran,al-Hadis dan

Pendapat Ulama Salaf

Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Anbariy

98

Masyhur Tapi Tak Shahih Dalam Sirah Nabawiyah

Muhammad bin Abdullah Al-Usyan

99

The History of the Khalifahs Who Took the Right Way

Jalal ad-Din as-Suyuti

100

Ottoman Connections to the Malay World : Islam,Law and Society

Saim Kayadibi (Editor)

101

Fajar Islam

Dr. Ahmad Amin

102

A World Without Islam

Graham E. Fuller

103

Tarikh Khulafa’

Imam as-Suyuthi

104

Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah

Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi

105

Islam dan Melayu

Siddiq Fadzil

106

European History 1789-1914

C.A. Leeds

107

May 13 : Declassified Documents on the Malaysian Riots of 1969

Kua Kia Soong

108

Islam in Sindh

Arshad Islam

109

Biblioholisme : Menelusuri Pesona Dunia Buku dan Pencintanya

Shaharom TM Sulaiman

110

Hikayat Siak

Penyelenggara : Muhammad Yusoff Hashim

111

Islam Comes to Malaysia

S.Q. Fatimi

112

Malaysia : Tradition, Modernity and Islam

R.S. Milne & Diane K. Mauzy

113

History of The Ummah : The Abbasid Dynasty 132-656 AH/750-1258 CE

Ahmed Elyas Hussein

114

Historical Fact and Fiction

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

115

Jiwa Seorang Negarawan ; Biografi Tun Azizan Zainul Abidin

Azam Aris

116

Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional

Abdul Rahman Haji Abdullah

117

A History of the Arab Peoples

Albert Hourani

118

Undang-Undang Kedah

Penyelenggara; Mariyam Salim

119

Kebangkitan Islam: Gambaran dan Sejarah dalam Tamadun Dunia –

Zaman Klasik Islam (Jilid 1)

Marshall G.S. Hodgson;

terj. Mastuti Haji Isa & Rosiah Abdul Latif

120

Kebangkitan Islam: Gambaran dan Sejarah dalam Tamadun Dunia –

Perkembangan Islam pada Zaman Pertengahan (Jilid 2)

Marshall G.S. Hodgson;

terj. Shahriman Mahmud, Mastuti Haji Isa &

Masira Amshah Mohd. Isa

121

Kebangkitan Islam: Gambaran dan Sejarah dalam Tamadun Dunia –

Empayar Serbuk Letupan dan Zaman Moden (Jilid 3)

Marshall G.S. Hodgson; terj. Mohd. Radzali Masrun

122

Bustan al-Salatin (Bab Pertama dan Kedua)

Nuruddin ar-Raniri; Penyelenggara: Jelani Harun

123

Bustan al-Salatin (Bab Ketiga)

Nuruddin ar-Raniri; Penyelenggara: Jelani Harun

124

The Origin of Species

Charles Darwin

125

Looking Back : Monday Musings and Memories

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

126

Challenging Times

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

127

UMNO dan Malayan Union

Ja’afar Onn

128

Malay Society : Transformation & Democratisation

Khoo Kay Kim

129

Peristiwa 13 Mei : Sejarah Perhubungan Melayu-Cina

Leon Comber

130

The Struggle for Malaysia Independence

J.J Raj (Jr)

131

The Prophet and The Age of The Caliphates

Hugh Kennedy

132

Ibn Al-‘Arabi’s Conception of Religion

Mohd Sani Badron

133

Sejarah Tamadun Islam Ibn Kathir (Jilid 01)

Abu Al-Fida Al-Hafiz Ismail Ibn Kathir ;

terj. Zaidah Mohd Nor, Zalinah Mohd Nor,

Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Haris Yunnus

134

Sejarah Tamadun Islam Ibn Kathir (Jilid 02)

Abu Al-Fida Al-Hafiz Ismail Ibn Kathir ;

terj. Zaidah Mohd Nor, Zalinah Mohd Nor,

Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Haris Yunnus

135

Malaysia : The Road to Independence

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

136

Eredia’s Description of Malacca, Meridional India & Cathay

Godinho De Eredia; terj. J.V. Mills

137

The End of History and the Last Man

Francis Fukuyama

138

A History of South-East Asia

D.G.E. Hall

139

The Story of Islamic Spain

Syed Azizur Rahman

140

Hayatus Sahabah Vol. 1

Hadrat Maulana Muhammad Yusuf Khandhlavi;

terj. Mufti Afzal Hoosen Elias

141

Hayatus Sahabah Vol. 2

Hadrat Maulana Muhammad Yusuf Khandhlavi;

terj. Mufti Afzal Hoosen Elias

142

Hayatus Sahabah Vol. 3

Hadrat Maulana Muhammad Yusuf Khandhlavi;

terj. Mufti Afzal Hoosen Elias

143

Sejarah Pemikiran 1

Sulaiman Noordin

144

Sejarah Pemikiran 2

Sulaiman Noordin

145

Adab dan Peradaban: Karya Pengi’ktirafan untuk

Syed Muhammad Naquib al-Attas

Suntingan Mohd Zaidi Ismail & Wan Suhaimi Wan Abdullah

146

A History of Modern Indonesia Since c.1200

M.C. Ricklefs

147

Sejarah Tamadun Islam Ibn Kathir Jilid 03

Abu Al-Fida Al-Hafiz Ismail Ibn Kathir ;

terj. Zaidah Mohd Nor, Zalinah Mohd Nor,

Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Haris Yunnus

148

Sejarah Tamadun Islam Ibn Kathir Jilid 04

Abu Al-Fida Al-Hafiz Ismail Ibn Kathir ;

terj. Zaidah Mohd Nor, Zalinah Mohd Nor,

Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Haris Yunnus

149

Tarikh Fathani

Syeikh Faqih Ali al-Fathani

Advertisements

Responses

  1. If you don’t mind, Can I borrow the no 58. I really want to read it but still couldn’t find that book.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: